1. Vispārīgie lietošanas noteikumi
  1. Portāls labaatputa.lv (turpmāk tekstā – Portāls) ir atpūtas vietu reklāmas interneta vietne, kurā visa esošā informācija ir pieejama visiem Portāla lietotājiem.
  2. Portāla administrācija patur tiesības izdarīt grozījumus Portāla lietošanas noteikumos, tos publicējot šādā interneta adresē: https://labaatputa.lv/portala-lietosanas-noteikumi/. Portālā reģistrētajiem lietotājiem par noteikumu izmaiņām tiks paziņots, nosūtot ziņu uz reģistrācijā norādīto e-pastu. Portāla lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Portāla lietošanas noteikumus.
 2. Lietotāju reģistrēšana un Atpūtas vietas pievienošana
  1. Jebkuram Portāla lietotājam ir iespējas izveidot savu kontu reģistrējoties šādā interneta adresē: https://labaatputa.lv/register
  2. Kļūstot par reģistrēto portāla labaatputa.lv lietotāju, persona piekrīt, savu profilā norādīto, datu apstrādei.
  3. Reģistrētiem Portāla lietotājiem ir iespēja pievienot un labot informāciju par sev piederošu atpūtas vietu.
  4. Jebkuram Portāla lietotājam ir iespēja pievienot informāciju par sev piederošu atpūtas vietu.
  5. Pievienojot atpūtas vietu, Portāla lietotājs uzņemas atbildību par informācijas patiesumu. Pievienojot atpūtas vietu ir jānorāda patiesa informācija, pretējā gadījumā Portāla administrācija neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ko šāda nepatiesa informācija var radīt portāla lietotājam vai citām personām.
  6. Katrs Portāla labaatputa.lv lietotājs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, nes visu atbildību par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Portālā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas rezultātā.
  7. Portāla lietotāju reģistrāciju un atpūtas vietu pievienošanu apstiprina Portāla administrācija.
  8. Portālā ir aizliegts ievietot (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus) vai veikt darbības, kas:
   1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
   2. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
   3. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
   4. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
   5. ir surogātpasts (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņota reklāma;
   6. aizskar personas godu un cieņu;
   7. kas ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklamēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā;
   8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību;
   9. satur informāciju vai reklamē psihotropas vielas, psihotropām vielām pielīdzināmas vielas vai augus;
   10. reklamē finanšu pakalpojumus
   11. reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, ķēdes vēstules, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu.
   12. pārkāpj normatīvos aktus.
 3. Atpūtas vietas profila informācijas izvietošanas noteikumi
  1. Atpūtas vieta tiek apstiprināta, ja tajā tiek pievienotas vismaz 3 fotogrāfijas, kurās ir atspoguļota attiecīgā atpūtas vieta.
  2. labaatputa.lv administrācijai ir tiesības rediģēt atpūtas vietas profilu, ja tā saturs neatbilst portāla lietošanas noteikumiem.
  3. Katra labaatputa.lv reģistrētā lietotāja pienākums ir atjaunot portālā labaatputa.lv izvietoto informāciju vismaz reizi 6 mēnešos.
  4. Ja Portāla lietotājam ir ziņas par atpūtas vietas profilā norādītu, nekorektu informāciju, vai arī spēj pierādīt, ka ir atpūtas vietas īpašnieks, tad par to nekavējoties ziņo portāla administrācijai.
 4. Citi noteikumi
  1. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp labaatputa.lv portāla un lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.
  2. Portāls labaatputa.lv neizpauž lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, ja to pieprasa valsts tiesībsargājošās instances, Latvijas Republikas likumdošanas noteiktā kārtībā.